Шта је Партнерство за мир?

Публикацијa Шта је Партнерство за мир? ће покушати да на јасан и разумљив начин представи главне идеје, историју, добробити и изазове програма Партнерства за мир и улогу Србије у њему. Ово издање нарочито има за циљ да млађој генерацији приближи основе и значај овог програма за српско друштво у целини.