Šta je Partnerstvo za mir?

Publikacija Šta je Partnerstvo za mir? će pokušati da na jasan i razumljiv način predstavi glavne ideje, istoriju, dobrobiti i izazove programa Partnerstva za mir i ulogu Srbije u njemu. Ovo izdanje naročito ima za cilj da mlađoj generaciji približi osnove i značaj ovog programa za srpsko društvo u celini.