ISAC Фонд организује 7. Школу реформе сектора безбедности

15. – 19 мај 2006, Београд

Петодневни интензивни образовни програм за младе лидере, проФесионалце и службенике из области безбедности.

Овај пројекат омогућило је министарство спољних послова Републике Чешке и Чешка амбасада у Београду

Упркос појачаним напорима за напредак, реформа сектора безбедности у Србији (и Црној Гори) још увек представља један од главних изазова у оквиру укупног процеса реФорме државе.  Не само да је наставак и зависност од ових реформи предуслов за напредовање у процесу евроатлантских интеграција, улазак у програм партнерство за мир и напредак у процесу стабилизације и придруживања ЕУ, већ можда још важније – то је основна потреба грађана. како би се испунио тако захтеван задатак као што је истинска, темељна реФорма институција, сви учесници ће морати да раде енергичније у наредним годинама али и да се суочавају са веома специфичним структурним и институцијалним питањима.

Та питања такође укључују многе промене, као што је промена размишљања и ставова унутар сектора безбедности (посебно код старије генерације), побољшање нивоа сарадње између различитих учесника и између самих сектора, стицање јасније слике о стварној позицији и улози сваког учесника у систему безбедности, а све засновано на прецизним и пажљиво сачињеним стратешким документима. влада ће такође морати да започне израду механизама који ће дати одговоре на главна питања, као на пр.- која је сврха реФорме оружаних снага?; за коју се сврху оне реФормишу?; ко контролише обавештајне службе?; ко и на који начин користи резултате њиховог рада?, и др.  све ово ће захтевати установљавање приступа за анализу претњи и изазова безбедности, прецизно стратешко планирање, адекватно учешће извршне гране власти где она одређује ниво прихватљивости или одсуство исте, у односу на идентиФиковане ризике и изазове, итд. У овом тренутку, поред постизања безрезервне и потпуне сарадње са међународним кривичним судом за бившу Југославију ИЦТ, један од најважнијих задатака пред нама је развој специјалистичког образовања које ће заузврат пружити потребну основу за многе друге садржаје и даље кораке у реФорми сектора безбедности.  Другим речима, образовање о реФорми сектора безбедности, представља предуслов за инФормисану и планску реформу сектора безбедности.

Измене и реформе образовних институција и њихових програма исто су тако захтевне као и реФорме било ког другог фундаменталног сектора државе. ипак,  тренутна потреба за знањем је исувише хитна да би се одуговлачило изговорима да је тешко изменити укупну структуру. Јасно је да мањи кораци могу бити направљени а одређене потребе задовољене чим се идентиФикују, до тренутка када друштво буде у могућности да трансФормише постојеће, или уколико то не буде могуће, створи потпуно нове институције. У овом процесу стицања знања, не треба да се заборави потреба за реедукацијом људи који су већ етаблирани у оквиру сектора безбедности. њихово искуство, комбиновано са новим идејама и методама, уз разноврсну подршку међународне заједнице, могли би да омогуће издвајање изузетних појединце у оквиру  „старе гарде“ који су спремни и способни да се мењају у складу са захтевима који се пред њих постављају.

У сваком случају, главни део реФорми извешће млађе генерације. тачније, да би се развио и утемељио истински систем демократске контроле оружаних снага, као услов и елеменат реФорме сектора безбедности, ова земља ће сигурно имати потребу за обученим цивилима који поседују развијене способности и знања о овој осетљивој области, као прилог њиховој већ видљивој посвећености и енергичности. Потребно је време да се обуче цивилни стручњаци, а већ сада постоји потреба за њиховим већим бројем. обука на радном месту је валидан метод који не треба потцењивати, али поред тога, потребно је понудити одређен број систематизованих образовних активности које ће помоћи цивилима да стекну потребну стручност и прошире своја знања, тако што ће стећи посебне вештине у одређеним областима реФорме сектора безбедности. То је моменат где специјализоване институције цивилног сектора и државне образовне институције улазе у игру, доприносећи напорима који се улажу у оквирима самих министарстава сектора безбедности.
Имајући у виду све што је горе изложено, као и искуство и успех свих шест одржаних школа реФорме сектора безбедности које је претходно организовао Центар за проучавање одбране и безбедности (цепроб) г17 института, током 2003, 2004 и 2005, ИСАЦ Фонд – као институција која у потпуности наслеђује и наставља активности и проширује делатност цепроб-а,  препознао је потребу да настави са организовањем овог вида образовања.  У том циљу ће у периоду од 15-19. маја 2006., бити одржана једнонедељна интерактивна „вии школа реформе сектора безбедности„, као седми у реду догађај у овом дугорочном образовном циклусу. Као и претходних шест школа, и вии школа је такође намењена младим лидерима, професионалцима и  службеницима, а циљна група су све релевантне институције: савезна министарства одбране и спољних послова, министарство спољних послова Србије, скупштине, независни и професионални медији, невладине организације, студенти и истраживачи са релевантних факултета и института. Ова образовна активност представља темељ на којем ISAC планира да прошири своје деловање и понуди уже специјализоване образовне курсеве, са циљем да помогне учесницима да се укључе у детаљно истраживање посебних области сектора безбедности и процеса његове реформе, кроз радионице – симулације – које се састоје од играња задатих улога заснованих на унапред припремљеном сценарију.

Имајући у виду веома тешку финансијску ситуацију институција које представљају циљне групе овог пројекта (систем одбране и полиција нарочито, али и академске установе такође), у овом тренутку ISAC Фонд још увек зависи од донатора који пружају Финансијску подршку имплементацији програма школе. Претходне школе организоване су уз великодушну помоћ и донације министарства спољних послова Краљевине Норвешке, амбасаде Велике Британије у Београду, амбасаде Краљевине Холандије у Београду, одељења за јавну дипломатију НАТО и пакта за стабилност Југоисточне Европе (финансиран од стране Републике Немачке), министарства одбране Краљевине Данске, амбасаде Краљевине Данске у Београду, министарства спољних послова Републике Финске и амбасаде Републике Финске у Београду.

ИСАЦ Фонд изражава своју захвалност министарству спољних послова Републике Чешке и амбасади Републике Чешке у Београду што су омогућили одржавање школе.

Главни циљеви школе:
Активности школе осмишљене су да допринесу:

  • пажљиво усмереном преносу квалитетног знања и релевантног искуства на одабране циљне групе, са намером да помогну проФесионалцима да прошире своја знања и да им пруже могућност да увежбају научене вештине кроз радионице, у окружењу људи сличног нивоа знања.
  • увођењу будућих цивилних експерата у питања и идеје процеса реФорме и проширивање знања проФесионалца из области сектора безбедности.
  • успостављању инФормисане, компетентне и одлучне безбедносне заједнице у Србији и Црној Гори.
  • указивању на хитност и неопходност реформе сектора безбедности у Србији и Црној Гори.
  • смањивању необавештености јавности и недостатка интересовања за реформу сектора безбедности и за успостављање демократске контроле оружаних снага у Србији, тако што ће понудити озбиљан и одговоран научни приступ овим питањима.
  • Јавном промовисању потребе за демократском контролом оружаних снага и нарочито војске србије и црне горе, тако што ће се посветити питањима система колективне безбедности (и одбране) и њиховом значају за безбедност, као и предузимању процеса реформе сектора безбедности у србији и црној гори.
  • представљању курса интеграције земље у системе колективне безбедности (и одбране) и сарадње, превасходно у оквиру евроатлантских структура – партнерство за мир и нато.


Распоред VII школе реФорме сектора безбедности