ISAC Fond organizuje 7. Školu reforme sektora bezbednosti

15. – 19 maj 2006, Beograd

Petodnevni intenzivni obrazovni program za mlade lidere, profesionalce i službenike iz oblasti bezbednosti.

Ovaj projekat omogućilo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike češke i češka ambasada u Beogradu

Uprkos pojačanim naporima za napredak, reforma sektora bezbednosti u Srbiji (i Crnoj Gori) još uvek predstavlja jedan od glavnih izazova u okviru ukupnog procesa reforme države.  Ne samo da je nastavak i zavisnost od ovih reformi preduslov za napredovanje u procesu evroatlantskih integracija, ulazak u program Partnerstvo za mir i napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, već možda još važnije – to je osnovna potreba građana. Kako bi se ispunio tako zahtevan zadatak kao što je istinska, temeljna reforma institucija, svi učesnici će morati da rade energičnije u narednim godinama ali i da se suočavaju sa veoma specifičnim strukturnim i institucijalnim pitanjima.

Ta pitanja takođe uključuju mnoge promene, kao što je promena razmišljanja i stavova unutar sektora bezbednosti (posebno kod starije generacije), poboljšanje nivoa saradnje između različitih učesnika i između samih sektora, sticanje jasnije slike o stvarnoj poziciji i ulozi svakog učesnika u sistemu bezbednosti, a sve zasnovano na preciznim i pažljivo sačinjenim strateškim dokumentima. Vlada će takođe morati da započne izradu mehanizama koji će dati odgovore na glavna pitanja, kao na pr.- Koja je svrha reforme oružanih snaga?; Za koju se svrhu one reformišu?; Ko kontroliše obaveštajne službe?; Ko i na koji način koristi rezultate njihovog rada?, i dr.  Sve ovo će zahtevati ustanovljavanje pristupa za analizu pretnji i izazova bezbednosti, precizno strateško planiranje, adekvatno učešće izvršne grane vlasti gde ona određuje nivo prihvatljivosti ili odsustvo iste, u odnosu na identifikovane rizike i izazove, itd. U ovom trenutku, pored postizanja bezrezervne i potpune saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ICTY, jedan od najvažnijih zadataka pred nama je razvoj specijalističkog obrazovanja koje će zauzvrat pružiti potrebnu osnovu za mnoge druge sadržaje i dalje korake u reformi sektora bezbednosti.  Drugim rečima, obrazovanje o reformi sektora bezbednosti, predstavlja preduslov za informisanu i plansku reformu sektora bezbednosti.

Izmene i reforme obrazovnih institucija i njihovih programa isto su tako zahtevne kao i reforme bilo kog drugog fundamentalnog sektora države. Ipak,  trenutna potreba za znanjem je isuviše hitna da bi se odugovlačilo izgovorima da je teško izmeniti ukupnu strukturu. Jasno je da manji koraci mogu biti napravljeni a određene potrebe zadovoljene čim se identifikuju, do trenutka kada društvo bude u mogućnosti da transformiše postojeće, ili ukoliko to ne bude moguće, stvori potpuno nove institucije. U ovom procesu sticanja znanja, ne treba da se zaboravi potreba za reedukacijom ljudi koji su već etablirani u okviru sektora bezbednosti. Njihovo iskustvo, kombinovano sa novim idejama i metodama, uz raznovrsnu podršku međunarodne zajednice, mogli bi da omoguće izdvajanje izuzetnih pojedince u okviru  „stare garde“ koji su spremni i sposobni da se menjaju u skladu sa zahtevima koji se pred njih postavljaju.

U svakom slučaju, glavni deo reformi izvešće mlađe generacije. Tačnije, da bi se razvio i utemeljio istinski sistem demokratske kontrole oružanih snaga, kao uslov i elemenat reforme sektora bezbednosti, ova zemlja će sigurno imati potrebu za obučenim civilima koji poseduju razvijene sposobnosti i znanja o ovoj osetljivoj oblasti, kao prilog njihovoj već vidljivoj posvećenosti i energičnosti. Potrebno je vreme da se obuče civilni stručnjaci, a već sada postoji potreba za njihovim većim brojem. Obuka na radnom mestu je validan metod koji ne treba potcenjivati, ali pored toga, potrebno je ponuditi određen broj sistematizovanih obrazovnih aktivnosti koje će pomoći civilima da steknu potrebnu stručnost i prošire svoja znanja, tako što će steći posebne veštine u određenim oblastima reforme sektora bezbednosti. To je momenat gde specijalizovane institucije civilnog sektora i državne obrazovne institucije ulaze u igru, doprinoseći naporima koji se ulažu u okvirima samih ministarstava sektora bezbednosti.
Imajući u vidu sve što je gore izloženo, kao i iskustvo i uspeh svih šest održanih Škola reforme sektora bezbednosti koje je prethodno organizovao Centar za proučavanje odbrane i bezbednosti (CEPROB) G17 Instituta, tokom 2003, 2004 i 2005, ISAC Fond – kao institucija koja u potpunosti nasleđuje i nastavlja aktivnosti i proširuje delatnost CEPROB-a,  prepoznao je potrebu da nastavi sa organizovanjem ovog vida obrazovanja.  U tom cilju će u periodu od 15-19. maja 2006., biti održana jednonedeljna interaktivna „VII Škola reforme sektora bezbednosti„, kao sedmi u redu događaj u ovom dugoročnom obrazovnom ciklusu. Kao i prethodnih šest Škola, i VII Škola je takođe namenjena mladim liderima, profesionalcima i  službenicima, a ciljna grupa su sve relevantne institucije: Savezna ministarstva odbrane i spoljnih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, skupštine, nezavisni i profesionalni mediji, nevladine organizacije, studenti i istraživači sa relevantnih fakulteta i instituta. Ova obrazovna aktivnost predstavlja temelj na kojem ISAC planira da proširi svoje delovanje i ponudi uže specijalizovane obrazovne kurseve, sa ciljem da pomogne učesnicima da se uključe u detaljno istraživanje posebnih oblasti sektora bezbednosti i procesa njegove reforme, kroz radionice – simulacije – koje se sastoje od igranja zadatih uloga zasnovanih na unapred pripremljenom scenariju.

Imajući u vidu veoma tešku finansijsku situaciju institucija koje predstavljaju ciljne grupe ovog projekta (Sistem odbrane i Policija naročito, ali i akademske ustanove takođe), u ovom trenutku ISAC fond još uvek zavisi od donatora koji pružaju finansijsku podršku implementaciji programa Škole. Prethodne škole organizovane su uz velikodušnu pomoć i donacije Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, Ambasade Velike Britanije u Beogradu, Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, Odeljenja za javnu diplomatiju NATO i Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope (finansiran od strane Republike Nemačke), Ministarstva odbrane Kraljevine Danske, Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Finske i Ambasade Republike Finske u Beogradu.
ISAC fond izražava svoju zahvalnost Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke i Ambasadi Republike Češke u Beogradu što su omogućili održavanje VII Škole.

Glavni ciljevi škole:
Aktivnosti Škole osmišljene su da doprinesu:

  • Pažljivo usmerenom prenosu kvalitetnog znanja i relevantnog iskustva na odabrane ciljne grupe, sa namerom da pomognu profesionalcima da prošire svoja znanja i da im pruže mogućnost da uvežbaju naučene veštine kroz radionice, u okruženju ljudi sličnog nivoa znanja.
  • Uvođenju budućih civilnih eksperata u pitanja i ideje procesa reforme i proširivanje znanja profesionalca iz oblasti sektora bezbednosti.
  • Uspostavljanju informisane, kompetentne i odlučne bezbednosne zajednice u Srbiji i Crnoj Gori.
  • Ukazivanju na hitnost i neophodnost reforme sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori.
  • Smanjivanju neobaveštenosti javnosti i nedostatka interesovanja za reformu sektora bezbednosti i za uspostavljanje demokratske kontrole oružanih snaga u Srbiji, tako što će ponuditi ozbiljan i odgovoran naučni pristup ovim pitanjima.
  • Javnom promovisanju potrebe za demokratskom kontrolom oružanih snaga i naročito Vojske Srbije i Crne Gore, tako što će se posvetiti pitanjima sistema kolektivne bezbednosti (i odbrane) i njihovom značaju za bezbednost, kao i preduzimanju procesa reforme sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori.
  • Predstavljanju kursa integracije zemlje u sisteme kolektivne bezbednosti (i odbrane) i saradnje, prevashodno u okviru evroatlantskih struktura – Partnerstvo za mir i NATO.


Raspored VII Škole reforme sektora bezbednosti