Ново партнерство: ISAC Фонд и чешки Jagello 2000 успостављају сарадњу

ISAC Фонд има част да објави почетак сарадње са Jagello 2000, водећом чешком асоцијацијом за евроатлантску сарадњу (http://www.jagello.org). Након неколико месеци дискусија, на састанку одржаном у Београду 14. априла, топ менаџмент две организације се сагласио да се отпочне сарадња кроз пилот пројекат. први заједнички пројекат нових партнера је једнонедељни интензивни семинар за универзитетске предаваче из Србије, Босне и херцеговине о питањима која се тичу евроатлантских интеграција, који ће бити одржан у Прагу.

Семинар (13. – 20. мај) има за циљ да пренесе општа искуства транзиције у Чешкој, а посебно искуства у области реФорме сектора безбедности и одбране, и у области евроатлантских интеграција, проФесорима и предавачима из Србије и Босне и херцеговине. главне теме семинара укључују развој одбрамбене структуре и војске, реФорму обавештајних служби, политичке и одбрамбене аспекте Нато, координацију и сарадњу између ЕУ и Нато, промене у системима безбедности евроатлантских структура као одговор на неопходност борбе против тероризма, итд. Целокупан пројекат подржава Чешко министарство спољних послова.

Ускладу са својом мисијом, ISAC Фонд наставља да проширује своју сарадњу са сличним институцијама у иностранству, са циљем да понуди најбоље могуће програме проФесионалцима из србије, у настојању да им помогне у припремама за успешан процес евроатлантских интеграција.