ЕБОП – Европска безбедносна и одбрамбена политика

ТРОДНЕВНИ ИНТЕНЗИВНИ РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О:

ЕБОП
Европској безбедносној и одбрамбеној политици

26.-29. март 2006, Београд

Заједнички пројекат трустова мозгова (think-tanks)
из Србије и Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске

Овај пројекат остварен је уз помоћ Балканског фонда за демократију
(пројекат немачког Маршал фонда) и фондације Фриедрицх Еберт

Приступање Европској унији (ЕУ) је један од најважнијих приоритета спољне политике свих земаља Западног Балкана. Узимајући у обзир ту чињеницу, као и значај Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, а посебно њеног главног елемента – Европске безбедносне и одбрамбене политике, постоји реална потреба за представљањем ЕБОП одређеним групама људи у земљама Западног Балкана, кроз различите специјалистичке обуке, нарочито онима који се професионално баве европским интеграцијама, и још конкретније, питањима спољне и безбедносне политике. Циљ такве специјалистичке обуке је да се помогне овим појединцима да боље разумеју различите елементе и сврху ЕБОП те да постану компетентнији и сигурнији у раду на питањима која се тичу ЕБОП.

Као опипљив доказ чињенице да придруживање и интеграција у ЕУ представљају приоритет за земље Западног Балкана говори јачање сарадње између три најистакнутија труста мозгова који се баве питањима спољне и безбедносне политикеИСАЦ¹,ЦСС² и ИМО³. Ова три труста мозгова се припремају да прошире постојећу сарадњу тако што ће организовати тродневни семинар о ЕБОП, крајем марта 2006, у Београду.Учесници (циљне групе) су запослени у министарствима спољних послова, министарствима одбране, министарствима унутрашњих послова, као и чланови парламената, постдипломци, студенти, представници невладиних организација и медија из Србије и Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске.

Овај семинар представља конкретан допринос бољем разумевању ЕБОП у региону Западног Балкана. Предавања ће одржати еминентни експерти за питања ЕУ а семинар ће отпочети основним питањима ЕБОП – њеним почецима, структуром и развојем, а затим ће прећи на конкретне елементе – значај ЕБОП у новом глобалном безбедносном поретку; ЕБОП мисије (посебно мисија АЛТХЕА у Босни и Херцеговини); искуство других земаља са ЕБОП и на крају политички и војни аспект евентуалног учешћа Србије и Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске у активностима ЕБОП када ове земље постану чланови ЕУ.

У складу са својим оснивачким циљевима, препознајући веома јак интерес за ЕБОП питања, као и реалну потребу за даљом изградњом капацитета у вези са ЕУ питањима, ИСАЦ, ЦСС и ИМО су одлучни да наставе сарадњу у овим и сродним регионалним пројектима током 2007. године и у будућности.

ИСАЦ, ЦСС и ИМО позивају нове партнерске организације да им се придруже у заједничким напорима да осмисле, организују и имплементирају пројекте који представљају подршку ЕУ интеграцијама и реформу сектора безбедности у земљама Југоисточне Европе.

Основни циљеви семинара:

•  Упознавање са ЕБОП на сажет, јасан и ефикасан начин који ће бити од користи учесницима у њиховом раду.
•  Ширење свести о потреби за развијањем општег регионалног приступа европским политичким, економским и безбедносним интеграцијама.
•  Продубљивање регионалне сарадњу између земаља Западног Балкана.
•  Повезивање учесника у региону и повезивање са/између институција и предавача.
•  Пружање подршке земљама у региону за ефикасније и једноставније приступање Европској унији.
•  Успостављање стандарда за регионалну сарадњу кроз развој професионалне обуке, у сарадњи са релевантним институцијама ЕУ.

 

¹ИСАЦ – Центар за међународне и безбедносне послове, Београд, Србија
²ЦСС – Центар за сигурносне студије, Сарајево, Босна и Херцеговина
³ИМО – Институт за међународне односе, Загреб, Хрватска