EBOP – Evropska bezbednosna i odbrambena politika

TRODNEVNI INTENZIVNI REGIONALNI SEMINAR O:

EBOP
Evropskoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici

26.-29. mart 2006, Beograd

Zajednički projekat trustova mozgova (think-tanks) iz Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Ovaj projekat ostvaren je uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju (projekat nemačkog Maršal fonda) i fondacije Friedrich Ebert

Pristupanje Evropskoj uniji (EU) je jedan od najvažnijih prioriteta spoljne politike svih zemalja Zapadnog Balkana. Uzimajući u obzir tu činjenicu, kao i značaj Zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, a posebno njenog glavnog elementa – Evropske bezbednosne i odbrambene politike, postoji realna potreba za predstavljanjem EBOP određenim grupama ljudi u zemljama Zapadnog Balkana, kroz različite specijalističke obuke, naročito onima koji se profesionalno bave evropskim integracijama, i još konkretnije, pitanjima spoljne i bezbednosne politike. Cilj takve specijalističke obuke je da se pomogne ovim pojedincima da bolje razumeju različite elemente i svrhu EBOP te da postanu kompetentniji i sigurniji u radu na pitanjima koja se tiču EBOP.

Kao opipljiv dokaz činjenice da pridruživanje i integracija u EU predstavljaju prioritet za zemlje Zapadnog Balkana govori jačanje saradnje između tri najistaknutija trusta mozgova koji se bave pitanjima spoljne i bezbednosne politike ISAC1, CSS2 i IMO3. Ova tri trusta mozgova se pripremaju da prošire postojeću saradnju tako što će organizovati trodnevni seminar o EBOP, krajem marta 2006, u Beogradu. Učesnici (ciljne grupe) su zaposleni u ministarstvima spoljnih poslova, ministarstvima odbrane, ministarstvima unutrašnjih poslova, kao i članovi parlamenata, postdiplomci, studenti, predstavnici nevladinih organizacija i medija iz Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Ovaj seminar predstavlja konkretan doprinos boljem razumevanju EBOP u regionu Zapadnog Balkana. Predavanja će održati eminentni eksperti za pitanja EU a seminar će otpočeti osnovnim pitanjima EBOP – njenim počecima, strukturom i razvojem, a zatim će preći na konkretne elemente – značaj EBOP u novom globalnom bezbednosnom poretku; EBOP misije (posebno misija ALTHEA u Bosni i Hercegovini); iskustvo drugih zemalja sa EBOP i na kraju politički i vojni aspekt eventualnog učešća Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u aktivnostima EBOP kada ove zemlje postanu članovi EU.

U skladu sa svojim osnivačkim ciljevima, prepoznajući veoma jak interes za EBOP pitanja, kao i realnu potrebu za daljom izgradnjom kapaciteta u vezi sa EU pitanjima, ISAC, CSS i IMO su odlučni da nastave saradnju u ovim i srodnim regionalnim projektima tokom 2007. godine i u budućnosti.

ISAC, CSS i IMO pozivaju nove partnerske organizacije da im se pridruže u zajedničkim naporima da osmisle, organizuju i implementiraju projekte koji predstavljaju podršku EU integracijama i reformu sektora bezbednosti u zemljama Jugoistočne Evrope.

Osnovni ciljevi seminara:

•  Upoznavanje sa EBOP na sažet, jasan i efikasan način koji će biti od koristi učesnicima u njihovom radu.
•  Širenje svesti o potrebi za razvijanjem opšteg regionalnog pristupa evropskim političkim, ekonomskim i bezbednosnim integracijama.
•  Produbljivanje regionalne saradnju između zemalja Zapadnog Balkana.
•  Povezivanje učesnika u regionu i povezivanje sa/između institucija i predavača.
•  Pružanje podrške zemljama u regionu za efikasnije i jednostavnije pristupanje Evropskoj uniji.
•  Uspostavljanje standarda za regionalnu saradnju kroz razvoj profesionalne obuke, u saradnji sa relevantnim institucijama EU.

 

¹ISAC – Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, Beograd, Srbija
²CSS – Centar za sigurnosne studije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
³IMO – Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska