Економскo-привредни водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању

Настављајући да доприноси правилном информисању грађана Србије, ISAC фонд објављује нови водич, посвећен бољем разумевању Споразума о стабилизацији и придруживању, посебно његовим економским и трговинским аспектима. За разлику од „Водича кроз Споразум о стабилизацији и придруживању“ овај приручник је првенствено намењен привредницима и свима који се баве економијом.

Приручник се састоји од три кључна поглавља, у којима су до детаља објашњени циљеви и елементи успешног спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, као и његов утицај на економски систем Републике Србије.