ISAC Фонд – основан у јануару 2006.

Центар за међународне и безбедносне послове (ISAC Фонд) је независан, непрофитан и невладин труст мозгова, регистрована као фонд, са седиштем у Београду.

ISAC Фонд је посвећен унапређивању интеграције Србије у Европску Унију и евроатлантске интеграције, осмишљавању нове српске спољне политике, унапређивању регионалне сарадње у Југоисточној Европи и проучавању широког спектра питања из области спољне и безбедносне политике.

ISAC Фонд наставља, проширује и унапређује рад Центра за проучавање одбране и безбедности, основаног у августу 2002. (у оквиру г17 института), из којег се развио у јануару 2006. У исто време ширећи своје области интересовања.