8. Школа реформе сектора безбедности

23. – 27. октобар 2006. Београд Петодневни интензивни образовни програм за младе лидере, професионалце и службенике из области безбедности.

Овај пројекат омогућила је својом донацијом амбасада Канаде у Београду

VIII школа реФорме сектора безбедности, подржана од стране амбасаде канаде у београду, почиње у понедељак, 23. октобра 2006. обележавајући 4. годину посебно успешног концепта образовања. петодневни интензивни образовни програм за младе лидере, проФесионалце и службенике из области безбедности остаје једна од најзначајнијих образовних иницијатива за реФорму сектора безбедности у Србији.

Прва школа реФорме сектора безбедности имплементирана је од стране центра за проучавање одбране и безбедности (цепроб) у пролеће 2003. овај образовни програм представља основу на којој ИСАЦ Фонд планира да прошири поље деловања тако што ће понудити специјализоване образовне курсеве. Циљ ових курсева биће да омогући полазницима укључење у детаљна истраживања одређених области сектора безбедности и процеса његове реФорме кроз радионице – симулације – које се састоје од играња задатих улога заснованих на унапред припремљеном сценарију.

Претходне школе биле су организоване уз великодушну помоћ и донације Норвешког министарства спољних послова, Британске амбасаде у Београду, амбасаде Краљевине Холандије у Београду, одељења за јавну дипломатију нато и пакта за стабилност Југоисточне Европе (финансиран од стране Немачке), Данског министарства одбране, амбасаде Краљевине Данске у Београду, Финског министарства спољних послова и Финске амбасаде у Београду и Чешког министарства спољних послова и Чешке амбасаде у Београду. ИСАЦ Фонд изражава своју захвалност Канадској амбасади у Београду што је омогућила одржавање 8. школе.

Основни циљеви школе:
Активности школе осмишљене су да допринесу:

  • пажљиво усмереном преносу квалитетног знања и релевантног искуства на одабране циљне групе, са намером да помогну проФесионалцима да прошире своја знања и да им пруже могућност да увежбају научене вештине кроз радионице, у окружењу људи сличног нивоа знања.
  • увођењу будућих цивилних експерата у питања и концепте процеса реФорме и проширивању знања проФесионалца из области сектора безбедности.
  • успостављању инФормисане, компетентне и одлучне безбедносне заједнице у србији.
  • указивању на хитност и неопходност реФорме сектора безбедности у србији.
  • смањивању необавештености јавности и недостатка интересовања за реФорму сектора безбедности и за успостављање демократске контроле оружаних снага у србији, тако што ће понудити озбиљан и одговоран образовни приступ овим питањима.
  • Јавном промовисању потребе за демократском контролом оружаних снага и нарочито војске србије, тако што ће се посветити питањима система колективне безбедности и њиховом значају за безбедност, као и предузимању процеса реФорме сектора безбедности у србији.
  • представљању курса интеграције земље у системе колективне одбране и безбедности путем сарадње, превасходно у оквиру евро-атлантских структура – партнерства за мир и нато

Распоред предавања осме школе реФорме сектора безбедности