Zbornik radova „Odnosi Rusije i Srbije na početku XXI veka“

Povodom uspešnog završetka projekta Praćenje rusko-srpskih odnosa, ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja Zbornik radova „Odnosi Rusije i Srbije na početku XXI veka“.
Dvogodišnji projekat Praćenje rusko-srpskih odnosa ostvaren je uz svesrdnu podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Projekat je imao za cilj da političkoj eliti i građanima u Srbiji približi današnju Rusiju, kao i da pruži objektivnu sliku savremenih rusko-srpskih odnosa, oslobođenu emocija, mitova i tradicionalnih pogleda, kroz analizu različitih aspekata međusobne saradnje ove dve države – od ekonomske i energetske do kulturne.
Zbornik radova „Odnosi Rusije i Srbije na početku XXI veka“ predstavlja zbirku najboljih i najinteresantnijih radova i analiza, prethodno objavljenih u izveštajima projekta Praćenje rusko-srpskih odnosa, kao i odabranih izlaganja sa okruglih stolova i radionica održanih u okviru ovog projekta. Radovi su podeljeni na sledeća poglavlja:
Istorijski i politički aspekti odnosa Rusije i Srbije
Nekoliko pogleda na savremenu Rusiju
Bezbednosni okvir u Evroaziji
Uloga Rusije u obezbeđenju održive energetske bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope
Saradnja u oblasti kulture i religije između Srbije i Rusije

Ovu publikaciju u elektronskoj formi, u pdf formatu, možete preuzeti ovde.
Štampana publikacija je besplatna i dostupna u ISAC fondu.