Zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu

ISAC fond je objavio dvojezični englesko/srpski zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu. Publikacija je pripremljena kao rider za kurs Pravo u oružanim sukobima – obuka za trenere, koji je održan u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije.

Brig. gen. Karl Edlinger iz Vojske Austrije je autor originalne verzije napravljene za Vojsku Austrije. ISAC fond se nada da će biti od velike koristi za sve zainteresovane za ovu temu, od profesionalaca iz te oblasti do studenata različitih obrazovnih profila i šire javnosti.

Elektronsku verziju zbornika o međunarodnom humanitarnom pravu u .pdf format možete preuzeti ovde.