Završena je III ZSBP ekspertska konferencija “ZSBP i proces pristupanja Srbije EU: Koraci koji slede”

ISAC fond je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova uspešno organizovao III međunarodnu ekspertsku konferenciju “ZSBP i proces pristupanja Srbije EU: Koraci koji slede”, 6. decembra, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Događaj je otvorio Milan Pajević, predsednik savetodavnog odbora ISAC fonda, dok su uvodni govor dali Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Republike Srbije za članstvo u EU i NJ.E. Tomas Šib, ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji.

U okviru konferencije održana su tri panela na kojima su učestvovali:

Tanja Miščević, Šefica pregovaračkog tima Republike Srbije za članstvo u EU

Vladimir Međak, Potpredsednik, Evropski pokret u Srbiji

Aleksandar Andrija Pejović, Bivši ministar i glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Maciej Stadejek, Direktor, Kancelarija političkog direktora, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Poljske

Dejan Ralević, Zamenik pomoćnika ministra za evropske integracije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Noora Hayrinen, Šefica političkog sektora, Delegacija Evropske unije u Srbiji

Milan Sekuloski, Viši savetnik, DCAF

Svetlana Jovanović, Viša savetnica, Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, Jedinica za implementaciju strateških projekata – IT & eUprava

Adel Abusara, Odeljenje za demokratizaciju, Misija OEBS-a u Srbiji

Marko Savković, Programski direktor, Beogradski fond za političku izuzetnost

Nikola Burazer, Izvršni urednik, European Western Balkans

Konferencija predstavlja nastavak aktivnosti ISAC fonda u oblasti monitoringa spoljne i bezbednosne politike i komunikacije sa donosiocima odluka. Za razliku od glavnog ZSBP događaja koji ISAC organizuje u proleće, ekspertska ZSBP konferencija je usmerena direktnije na politiku i vodi do mogućih političkih preporuka koje će kasnije biti objavljene.

Glavni fokus ove ekspertske konferencije bio je na procesu usaglašavanja Srbije sa pristupom EU oko pitanja koja se tiču Poglavlja 31 (Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika). Takođe se raspravljalo o pitanjima i izazovima koji imaju direktan uticaj na formulisanje ZSBP i koja se tiču bezbednosti i odbrane u Evropi, kao što su hibridne pretnje i sajber bezbednost.

Učesnici u prvom panelu „Poglavlje 31 i Srbija – Kako postići usaglašenost?” složili su se da se Srbija od izbijanja ukrajinske krize sve više udaljava, umesto da se usklađuje sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama EU, ali da EU i zemlje članice treba da joj pruže punu podršku da otpočne sa aktivnijom politikom usaglašavanja, što se pre svega odnosi na dostavljanje izveštaja o skriningu. Treba napomenuti da Srbija već skoro 4 godine čeka da dobije izveštaj o skriningu za poglavlje 31.

Kada su u pitanju hibridne pretnje i sajber bezbednost, što je bila tema drugog panela, učesnici su naglasili da ova vrsta izazova ne poznaje državne granice, ali i da se sve više pažnje usmerava od hibridnih pretnji usmerenih prema demokratskim državama ka hibridnim pretnjama koje sama država koristi protiv svojih građana. Takođe, sajber pretnje predstavljaju poseban izazov, pošto država ne može samostalno da odgovori na njih, i potrebna je široka saradnja sa privatnim kompanijama i civilnim sektorom.

Poslednja sesija na temu evropskih integracija bila je posvećena mladim liderima. Studenti i mladi profesionalci iz Srbije imali su priliku da budu deo otvorene diskusije sa Tanjom Miščević i Aleksandrom Andrijom Pejovićem i da, kroz otvoren razgovor, saznaju kako ovaj kompleksan proces za Srbiju i Crnu Goru izgleda iznutra i kako teku pregovori na terenu. Učesnici su mogli da kroz razmenu mišljenja, pitanja i odgovora saznaju sve što ih zanima o ovom procesu.

Tokom konferencije ISAC fond je, takođe, prezentovao nekoliko papira koji su urađeni tokom 2018:

Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2018. godine – polugodišnji izveštaj

Evropska unija i Ruska Federacija – Pitanje sankcija

Srbija i pregovori u poglavlju 31 – Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Zadovoljstvo nam je da završimo godinu ovakvim događajem i želimo da se zahvalimo svim učesnicima koji su prisustvovali konferenciji! U narednom periodu objavićemo detaljne zaključke konferencije, političke preporuke i počećemo sa pripremanjem terena za naš naredni ZSBP događaj u proleće 2019. godine.