Završen četvrti Kurs „Pravo u oružanim sukobima“

ISAC fond objavljuje uspešno okončanje Međunarodnog kursa „Pravo u oružanim sukobima“, koji je po četvrti put održan u Beogradu, u Centru za Mirovne operacije Vojske Srbije. Tokom kursa ISAC fond je ostvario izuzetnu saradnja sa Centrom za mirovne operacije Vojske Srbije, vladom Holandije, predstavljenom kancelarijom vojnog atašea Kraljevine Holandije u Beogradu, kao i sa predavačima i instruktorima na kursu, što je osiguralo visok kvalitet održanog kursa.

Na kursu učešće su uzeli predstavnici armija i ministarstava odbrane Bosne i Hercegovine, Mađarske, Makedonije, Republike Slovačke, Turske, Holandije, Hrvatske, Crne Gore, Republike češke i Republike Srbije.