Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU: činjenice i izazovi

18.mart – 19. mart, 2010. godine
Leonardo Centar
Beograd, Kraljice Natalije 21

Seminar „Zajednička bezbednosna i odbrambena politika  EU: činjenice i izazovi“  koji Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) organizuje uz pomoć švedskih oružanih snaga biće održan u periodu od 18. do 19. marta 2010. godine, u Leonardo centru, u Beogradu.

Na ovom seminaru ključna tematika će biti usmerena ka razvoju savremenih tokova evropske bezbednosti, evropskih bezbednosnih rizika i izazova, sve većoj potrebi za razvojem opšteg koncepta kooperativne bezbednosti, kao i promenama koje su nastale u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora.

Teme o kojima će biti reč tokom ovog Seminara:

  • Zajednička bezbednosna i odbrambena politika  EU i Zapadni Balkan
  • Zajednička bezbednosna i odbrambena politika  EU: šta, zašto i kako?
  • Zajednička bezbednosna i odbrambena politika  EU i NATO
  • Institucionalna arhitektura zajedničke bezbednosne i odbrambene politike  EU
  • Evropske vojne i civilne mogućnosti
  • Operacije Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU
  • Bezbedna Evropa u bolji svet: Evropska strategija bezbednosti
  • Sigurna Evropa u boljem svetu: evropska sigurnosna strategija
  • Švedska perspektiva

Na ovom dvodnevnom Seminaru učesnici će biti predstavnici institucija i organizacija koje se profesionalno bave ovim temama, kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Atlantski savez  Srbije, Centar za civilno-vojne odnose i Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu.