Uspešno završen četvrti Bezbednosni seminar za mlade lidere!

Četvrti Bezbednosni seminar za mlade lidere održan je u Vršcu u periodu od 26. do 28. septembra u organizaciji ISAC fonda.

Ovaj seminar predstavlja nastavak delovanja ISAC fonda u oblasti edukacije i osnaživanja mladih. S tim ciljem smatramo da je izuzetno važno razgovarati i podizati svest o savremenim bezbednosnim izazovima sa kojima se kao društvo i pojedinci suočavamo. Cilj je da se mladi nosioci budućih promena služe tačnim podacima i proverenim činjenicama na osnovu kojih će moći da donesu svoje zaključke, pozitivne ili negativne, o bilo kojem od datih izazova.

Seminar se sastojao iz niza interaktivnih predavanja, panela i diskusija na kojima su učesnici imali priliku da razgovaraju sa eminentnim stručnjacima iz različitih institucija kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova, Pregovarački tim Srbije za pristupanje EU, Ambasada Švedske, Ambasada SAD, NATO vojna kancelarija za vezu. Glavne teme o kojima se raspravljalo bile su: Odnosi Srbije i NATO-a; Zašto je Srbiji potrebno da sarađuje sa međunarodnim bezbednosnim organizacijama?; Učestvovanje u međunarodnim vojnim misijama; Reforma sektora bezbednosti – 15 godina kasnije; Srbija, neutralnost i neusaglašenost u Evropi; Lažne vesti i era dezinformisanja; Sajber Bezbednost; Evropska unija i ZSBP – Bezbednosni rizici i izazovi u svetlu Bregzita; itd. Pored interaktivnih panela i predavanja, organizovane su i radionice posvećene unapređenju veština neophodnih za bolje pozicioniranje na tržištu rada.

Više informacija o predavanjima možete naći na sajtu naših partnera European Western Balkans koji su pratili seminar sva tri dana.

Prvi dan: https://europeanwesternbalkans.rs/otvoren-cetvrti-bezbednosni-seminar-za-mlade-lidere/

Drugi dan: https://europeanwesternbalkans.rs/drugi-dan-cetvrtog-bezbednosnog-seminara-za-mlade-lidere/

Treći dan: https://europeanwesternbalkans.rs/zatvoren-cetvrti-isac-ov-bezbednosni-seminar-za-mlade/