Studijska poseta Briselu

Kao deo višegodišnjeg programa ISAC fonda o uspostavljanju sistema Republike Srbije za odabir, obuku i slanje civila u mirovne misije, delegacija iz Srbije, na čelu sa ISAC fondom, boravila je u Briselu gde je učestvovala na brojnim sastancima i konsultacijama vezanim za ovu temu, od 19. do 22. novembra 2019. godine.

Sastanci su bili održani u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS), a cilj ove posete bio je bolje upoznavanje sa civilnim misijama EU i kako one funkcionišu, na koji način države kandidati i buduće države članice mogu da daju svoj doprinos, sticanje znanja o administrativnom delu posla kako bi se osiguralo da je program u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom. Takođe, učesnici su imali sjajnu priliku da razgovaraju i čuju više o civilnim misijama kao sastavnom delu sveukupnog seta spoljnopolitičkih alatki koje EU koristi.

Delegaciju su činili: gospođa Snežana Stojić, šef političkog odeljenja, Ministarstvo spoljnih poslova; pukovnik Katarina Štrbac, direktor Direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima, Ministarstvo odbrane; gospodin Igor Kuželka, načelnik ZBOP, Odeljenje za bezbednosne izazove i kontrolu naoružanja, Ministarstvo spoljnih poslova; gospodin Nikola Petrović, direktor ISAC fonda; gospodin Natan Albahari, menadžer na programima, ISAC fond.

ISAC fond ima veliko zadovoljstvo što svoj doprinos daje kroz koordiniranje ovog projekta. Uspešno okončanje ovog programa je značajno za Srbiju jer uspostavljanje sistema nastoji da bude kompatibilno sa EU okvirom za učešće civila u misijama, što je jedna od obaveza koje proizlaze iz Poglavlja 31 i stoga predstavlja važan aspekt Zajedničke spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.