Studijska poseta Berlinu

U okviru programa ISAC fonda “Razvoj nacionalnih kapaciteta Srbije za učešće civila u misijama podrške miru” delegacija iz Srbije (koju su činili predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva za evropske integracije i ISAC fonda) posetila je Centar za međunarodne mirovne operacije (ZIF) i Savezno ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu od 10. do 11. oktobra. Glavni cilj ove posete bio je predstavljanje i približavanje nemačkog iskustva u uspostavljanju sistema za slanje civila u operacije podrške miru. Učesnici su na sastancima imali priliku da razgovaraju o istoriji ZIF-a i njegovoj ulozi u raspoređivanju civila u misije, o načinu na koji je sistem uspostavljen i izazovima sa kojima se Srbija može suočiti u tom procesu. Takođe, govorilo se o proceduri izbora kandidata, kriterijumima i neophodnoj obuci kroz koju kandidati moraju da prođu. Jedan od najvažnijih faktora jesu ljudski resursi i kako pravilno odabrati i obučiti kandidate neophodnim veštinama kako bi bili uzeti u obzir za učešće u misijama koje mogu biti pod ZBOP-om ili upućeni u misije OEBS-a. Ovo takođe uključuje i „duty of care“ za svoje stručnjake u svim fazama misije, uključujući pripremu, raspoređivanje i povratak. Iako Srbija ne planira uspostavljanje velike institucije kao što je ZIF, njihovo iskustvo u upravljanju jednim od najvećih civilnih rostera u Evropi i raspoređivanju stručnjaka u misije će biti od velike važnosti za donosioce odluka u Srbiji dok rade na uspostavljanju sistema koji će zadovoljiti potrebe Srbije.

ISAC Fond je prepoznao značaj i prednosti razvoja nacionalnih kapaciteta za slanje civila u misije i započeo ovaj projekat uz podršku Češke razvojne agencije 2016. godine. Naredna faza ovog višegodišnjeg projekta podržana je od strane Saveznog ministarstva spoljnih poslova Nemačke i njen cilj je da se završi uspostavljanje tehničkog okvira za izbor, obuku i slanje eksperata u civilne misije podrške miru. Uspešno okončanje ovog programa je značajno za Srbiju jer je uspostavljanje sistema kompatibilnog sa EU okvirom za učešće civila u misijama jedna od obaveza koje proizlaze iz Poglavlja 31 i stoga predstavlja važan aspekt Zajedničke spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Više informacija o projektu i fazama koje su prethodile možete naći ovde.