„Srpsko-albanska trgovina se utrostručila od 2006: Da li ima mogućnosti – i potrebe – za više?“

ISAC fond predstavlja svoj novi predlog praktične politike u okviru edicije ISAC-ove političke perspektive „Srpsko-albanska trgovina se utrostručila od 2006: Da li ima mogućnosti – i potrebe – za više?„.

U svetlu iskustva evropskih integracija u proteklih pedeset godina, međusobna trgovina i ekonomske integracije su osnova za poboljšanje odnosa između Srbije i Albanije kroz takozvani „efekat prelivanja“ (spill-over effect). Na isti način, ove države bi trebalo da se zalažu za produbljivanje trgovinskih odnosa, koji bi onda mogli da služe kao osnova za poboljšanje njihovih ukupnih odnosa i za proces pomirenja na njihovom putu ka EU. ISAC fond je pripremio set preporuka za praktičnu politiku imajući u vidu potrebu za čvršćim ekonomskim vezama sa Albanijom.