Šesti kurs „Pravo u oružanim sukobima“

Beograd, 19. april – 29. april

Kurs „Pravu u oružanim sukobima“, biće po šesti put održan u Beogradu, u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije, a uz podršku vlade Holandije i tehničku podršku ISAC fonda. Kurs se održava po programu Međunarodnog Instituta za Humanitarno pravo iz San Rema.

Kurs će trajati deset dana, u periodu od 19. – 29. aprila 2010. godine, а predavanja će se održavati u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije.

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen zaposlenima koji rade u oružanim snagama ili u srodnim oblastima i imaju direktnu profesionalnu obavezu u vezi sa primenom zakona oružanog sukoba.
Cilj kursa je da pomogne profesionalcima iz pomenutih oblasti da razvijaju svoja znanja koja se tiču principa i pravila koji se primenjuju u slučaju oružanih sukoba, kao i sposobnost da se postignu praktična vojna rešenja u skladu sa opštim pravilima prava oružanih sukoba.
To se uglavnom odnosi na oblasti Međunarodnog humanitarnog prava i osnovne poslove Međunarodnog komiteta Crvenog Krsta,a posebno se obrađuje kroz sledeće teme:
Primena prava u oružanim sukobima, izvođenje neprijateljskih dejstava, pitanja koja se odnose na unutrašnje oružane sukobe, pravila angažovanja u oružanim sukobima, odnos zaraćenih strana, podršku mirovnim operacijama i rad Međunarodnog krivičnog suda.
Po prvi put, pored oficira oružanih snaga država u regionu, poziv za učešće na kursu je upućen i pripadnicima Policije i Žandаrmerije Republike Srbije kao i Fakultetu bezbednosti i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.