Sedma godišnja konferencija posvećena Zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici

ISAC fond organizovao je svoju tradicionalnu godišnju konferenciju posvećenu Zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici na temu „ZSBP i pristupanje Srbije EU: ranjivosti i otpornost“ 21. decembra 2021. u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Tema ovogodišnje konferencije je, pored usaglašavanja Srbije sa spoljnom politikom EU, bila i najnovija analiza o ranjivosti zemalja Centrale Evrope i Zapadnog Balkana na štetan uticaj koji dolazi iz Kine i Rusije. ISAC je u saradnji sa GLOBSEC iz Slovačke objavio publikaciju „Indeks ranjivosti“ u novembru koju su dobili svi učesnici na konferenciji i bila je osnov za diskusiju. Publikaciju možete pronaći ovde „Indeks ranjivosti“.

Goste su najpre u uvodnim govorima pozdravili Nikola Petrović, direktor ISAC fonda i Dirk Lorenz, šef političkog odeljenja u Delegaciji EU u Srbiji. Učesnici prvog panela Usaglašavanje Srbije sa ZSBP EU – napredak ili stagnacija? bili su Elsa Fenet, šefica odeljenja za Zapadni Balkan, EEAS; Nemanja Starović, državni sekretar, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije; Marko Savković, izvršni direktor, Fondacija BFPE za otvoreno društvo, dok je diskusiju moderirao Igor Novaković, direktor istraživanja ISAC fonda.

Panelisti su razmenili stavove o trenutnom napretku Srbije u Poglavlju 31 i složili su se da je napredak postignut kao i o ukupnom tempu evropskih integracija. Istovremeno, poruka koja stiže iz Brisela je da Srbija mora da nastavi da povećava svoje usaglašavanje i da se bavi svim drugim obavezama koje ima na evropskom putu.

Tema drugog panela bila je Ranjivost na interese trećih država u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a o njoj su govorili: Dominika Hajdu, politička direktorka, Centar za demokratiju i otpornost, GLOBSEC, Goran Georgiev, analitičar za bezbednost, Centar za istraživanje demokratije u Bugarskoj, Tena Prelec, Istraživač saradnik, Odeljenje za politiku i međunarodne odnose, Univerzitet u Oksfordu; Nikola Burazer, programski direktor, Centar za savremene politike, a panel je moderirao Natan Albahari, programski menadžer ISAC fonda.

Panelisti su identifikovali ruski uticaj i dezinformacije u Srbiji i ostalim zemljama Centralne i Istočne Evrope kao razlog za ozbiljnu zabrinutost, a takođe su se složili da uticaj Kine kao takav nije nužno loš, već da treba gledati u prakse koje se sprovode na terenu i uticaj ovih država na vrednosti i demokratiju.

Detaljniji zaključci i tačke o kojima se razgovaralo biće dostupni na sajtu i društvenim mrežama ISAC fonda u narednom periodu.

Bilo nam je zadovoljstvo da za kraj godine okupimo relevantne stručnjake i saradnike kako bismo rezimirali najvažnija dešavanja u godini za nama na polju spoljne politike i bezbednosti.

Još jednom se zahvaljujemo svim panelistima i učesnicima na doprinosu koji su dali!

Slike sa događaja biće dostupne na ISAC fejsbuk stranici i instagram profilu.