Regionalni poziv za istraživačke novinarske priče

Fondacija Metamorphosis za Internet i Društvo objavila je Regionalni poziv za istraživačke novinarske priče u okviru projekta „Zapadnobalkanska mreža za borbu protiv dezinformacija: Otkrivanje zlonamernih uticaja kroz novinarstvo nadzora zasnovano na podacima“.

  • Ako dolazite iz država Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Kosovo)
  • Ako imate novinarsko iskustvo i pratite aktuelna dešavanja na Zapadnom Balkanu
  • Ako vas zanima istraživanje izvora dezinformacija na Zapadnom Balkanu

Ohrabrujemo vas da se prijavite i uzmete učešće u Regionalnom projektu za istraživačke novinarske priče Fondacije Metamorphosis.

Detaljnije informacije možete pronaći na linku: https://metamorphosis.org.mk/en/regional-call-for-investigative-journalism-stories/