Prvi COMPREHENSIVE GENERIC TRAINING ON PEACE OPERATIONS (CGTPO) kurs uspešno završen!

Prvi Comprehensive Generic Training on Peace Operations (CGTPO) kurs održan je u periodu od 26. novembra do 7. decembra 2018. godine.

U Centru za mirovne operacije Vojske Srbije u Beogradu, bataljonu Vojske Srbije za obuku saobraćajne službe u Kraljevu  i Centru za obuku jedinica za multinacionalne operacije Vojske Srbije u bazi „Jug“ od 26. novembra do 7. decembra 2018. godine održan je pilot kurs za obuku civila za učešće u multinacionalnim operacijama. Kurs je održan uz podršku ISAC fonda i organizaciju Direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima Ministarstva odbrane, Centra za mirovne operacije GŠ VS kao i Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije VS.

Na kursu su učestvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i drugih državnih institucija.

Izuzetan kvalitet i uspešnost zagarantovali su predavanja i praktične vežbe domaćih i stranih instruktora. Želimo da istaknemo posvećenost predavača iz Centra za mirovne operacije VS, Centra za obuku jedinica za međunarodne operacije VS, OEBS-ovog Centra za prevenciju konflikta, Evropske službe za spoljne poslove, Centra za međunarodne mirovne operacije iz Berlina, sa Univerziteta Santa Ana iz Italije kao i instruktore iz bataljona za obuku saobraćajne službe VS.

Svečanom zatvaranju kursa prisustvovali su pomoćnik ministra spoljnih poslova Branimir Filipović; Robert Kuharski, šef odeljenja za saradnju u Sektoru bezbednosti Misije OEBS u Srbiji; brigadni general Vladeta Baltić, zamenik komandanta Kopnene vojske i brigadni general Slobodan Stopa, komandant Četvrte brigade KoV, dok je polaznicima kursa državni sekretar Ministarstva odbrane Aleksandar Živković uručio uverenja o uspešno završenom kursu.

ISAC fond je, nakon dve godine rada, izuzetno ponosan na ovo dostignuće koje je primer uspešnog zajedničkog rada Vlade i civilnog društva u postizanju i ostvarivanju pozitivnih rezultata i reformi. Radujemo se nastavku saradnje sa zainteresovanim stranama u narednoj fazi projekta, koja će u naredne dve godine finalizovati uspostavljanje sistema za slanje civila u multilateralne mirovne operacije, uključujući i procedure za izbor i obuku eksperata.