Predlog praktične politike „Turska na Zapadnom Balkanu: Sredstva i ciljevi nove spoljne politike“

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, uz podršku Heinrich Bцll fondacije organizovao je u aprilu 2011. godine konferenciju „Nova turska spoljna politika na Zapadnom Balkanu“, na kojoj su učestvovali eksperti iz Turske, Zapadnog Balkana, kao i iz zemalja Evropske Unije. Na osnovu zaključaka sa konferencije i samostalnog istraživanja, ISAC fond predstavlja predlog praktične politike „Turska na Zapadnom Balkanu: Sredstva i ciljevi nove spoljne politike“. Dokument sadrži sveobuhvatnu analizu novog turskog pristupa regionu, kao i set preporuka na istu temu zemljama Zapadnog Balkana i Srbiji.

Predlog praktične politike možete preuzeti ovde.