Predlog praktične politike „Civil Society – an important asset in EU accession negotiations in Serbia and Montenegro“

U saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT), ISAC fond je objavio predlog praktične politike „Civil Society – an important asset in EU accession negotiations in Serbia and Montenegro“. Rad je objavljen u okviru programa TRAIN (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking), koji se sprovodi od strane Nemačkog saveta za spoljne odnose. TRAIN program ima za cilj da podstakne plodan dijalog između think tank-ova i političkih aktera u zemljama zapadnog Balkana.