Praćenje rusko – srpskih odnosa

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, ISAC fond, je započeo projekat praćenja rusko – srpskih odnosa. Dvogodišnji projekat, se ostvaruje uz pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, i pre svega će pokušati da približi Rusiju građanima i političkim elitama u Srbiji. ISAC fond smatra da samo transparentni odnosi, koji se ne zasnivaju na mitovima i tradicionalnim pristupima mogu koristiti i Srbiji i Rusiji.

Trudeći se da pokrije široki spektar tema, ISAC fond će pratiti kako Ruska politika i njeni prioriteti utiču na Srbiju. Samo tačne informacije i korenite analize mogu dovesti do racionalnih i promišljenih političkih odluka, ISAC fond će trajno pratiti događanja u odnosima Srbije i Rusije i analizirati postojeće probleme.

ISAC fond će ponuditi sudu javnosti rezultate analiza i istraživanja putem redovnih publikacija i organizovanjem okruglih stolova i konferencija za štampu, koji bi omogućili javnu debatu o svim postojećim pitanjima.