Poseta Komandi Kopnene vojske u Nišu

U sklopu aktivnosti ISAC fonda vezanih za projekat „Razvoj nacionalnih kapaciteta Srbije za učešće civila u misijama podrške miru“, Nikola Petrović, direktor ISAC fonda, zajedno sa pukovnikom Katarinom Štrbac posetio je 19. decembra Komandu Kopnene vojske u Nišu. Ovom prilikom ih je pozdravio komandant vojske general-potpukovnik Milosav Simović sa kojim su imali i sastanak o daljoj saradnji na tekućem projektu. Tom prilikom, takođe su razgovarali i o dostignućima i značaju ovog projekta za Srbiju kao i o ulozi Vojske Srbije i njihovoj podršci u procesu stvaranja sistema za slanje civila u operacije podrške miru.