Otvoren je drugi po redu Kurs za obuku civila za učešće u multinacionalnim operacijama (CGTPO)

ISAC fond organizuje drugi po redu Kurs za obuku civila za učešće u multinacionalnim operacijama (CGTPO) u periodu od 13. do 24. maja 2019. u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije i Centru za obuku jedinica za multinacionalne operacije Vojske Srbije.  Kurs se organizuje u sklopu nastavka aktivnosti na projektu „Razvoj nacionalnih kapaciteta za učešće civila u misijama podrške miru“, a u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, Ministarstvom odbrane i Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije.

CGTPO organizuje se drugi put za šest meseci. Prvi pilot kurs je organizovan u novembru kada je obučeno prvih dvadeset civilnih eksperata koji će se naći na listi (rosteru) za slanje u multinacionalne operacije. Svečanom otvaranju prisustvovali su: general Ilija Todorov, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Bojan Jocić i pomoćnik ministra spoljnih poslova Branislav Filipović. Cilj kursa jeste da pripremi civilne stručnjake za učešće u multinacionalnim operacijama. Pridruživanje državama koje civilnim ekspertizama doprinose izgradnji globalnog mira spada u ispunjenje još jedne obaveze koja proističe iz poglavlja 31 pregovora sa EU. Razlozi za učešće Srbije u međunarodnim vojnim i civilnim misijama nalaze se u vrednostima na kojima Srbija kao država počiva. Ovaj vid angažovanja, pored ispunjenja obaveza u pregovaračkom procesu, predstavlja dobar način da Republika Srbija, svojim doprinosom očuvanju međunarodne bezbednosti i mira, učvrsti svoj međunarodni položaj i ugled.

Ovom kursu prethodio je usaglašeni „Akcioni plan za razvoj civilnih doprinosa Republike Srbije u multinacionalim operacijama EU, OEBS i UN“, koji je usvojen 28. juna 2018. Akcioni plan predstavlja rezultat rada podgrupe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koja je zadužena za obezbeđivanje zakonskog okvira i jačanje institucionalnih kapaciteta za učešće Srbije u civilnim misijama Evropske Unije, uz podršku ISAC fonda. Kao što smo već spomenuli, prvi pilot kurs je  realizovan u periodu od 26. novembra do 7. decembra 2018. godine i on predstavlja, ne samo korak u primeni ovog Akcionog plana, već i konkretan rezultat zajedničke saradnje Vlade i civilnog društva.