Okrugli sto o projektu ISAC fonda o civilnim misijama

Od 2016. godine ISAC fond aktivno radi na projektu Uspostavljanje nacionalnih kapaciteta Republike Srbije za učešće civila u misijama podrške miru, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom odbrane Republike Srbije. Ovaj projekat, prvobitno podržan od strane Češke razvojne agencije, sada se sprovodi uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i predstavlja jednu od ključnih obaveza koja proizilazi iz poglavlja 31 pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, a takođe je i deo, sada već tradicionalne, posvećenosti Srbije procesu izgradnje mira u svetu.

ISAC fond organizovao je okrugli sto sa ciljem da predstavi dosadašnji razvoj projekta, ostvarene rezultate i planove rada za naredni period, 12. juna 2019. u hotelu Crowne Plaza, u Beogradu. Neki od značajnih rezultata  ostvarenih od početka projekta uključuju usvajanje Akcionog plana od strane Vlade u 2018. godini, čime je formalizovano učešće Vlade u ovom procesu; kao i dva Comprehensive Generic Training on Peace Operations (CGTPO) kursa, održana u periodu od 26. novembra do 7. decembra 2018. i od 13. do 24. maja 2019, za članove različitih državnih institucija. Početak trećeg treninga  zakazan je za 24. jun ove godine.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici jedanaest EU ambasada, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i ambasador Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji koji je jedan od partnera u sprovođenju CGTPO kursa.

Sastanak su otvorili Milan Pajević, predsedavajući Savetodavnog odbora ISAC fonda i Nikola Petrović, direktor ISAC-a. U svom izlaganju govorili su o uglavnom neiskorišćenom potencijalu za učešće srpskih stručnjaka u civilnim misijama, što je rezultiralo time da su mnogi srpski civilni eksperti u misijama bili angažovani ugovorom, a ne kao predstavnici Republike Srbije.

Nakon uvodnog izlaganja govorila je pukovnik dr Katarina Štrbac, direktor Direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima u Ministarstvu odbrane. Njena prezentacija fokusirala se na dosadašnji napredak programa u saradnji sa Ministarstvom odbrane, čiji su glavni rezultat više od 60 obučenih civilnih stručnjaka. Takođe je govorila i o planovima za pružanje obuke preko Ministarstva odbrane svim zainteresovanim stranama.

Branimir Filipović, pomoćnik ministra za bezbednosnu politiku Ministarstva spoljnih poslova, govorio je o pozitivnim spoljnopolitičkim efektima koji proizilaze iz učešća Srbije u ovakvim misijama. Istakao je da je ovaj projekat ključni deo spoljnopolitičke strategije Srbije i pohvalio postojeću saradnju velikog broja zemalja i ministarstava.

Poslednji govornik bila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o svom iskustvu sa drugog održanog CGTPO kursa na kojem je učestvovala. Podelila je da je „izuzetno dobro organizovan“ program proširio njeno znanje, veštine i spremnost. Nakon njenog izlaganja usledila su pitanja i diskusija, koji su se uglavnom fokusirali na ideje za što efikasniji napredak projekta. Ambasador Orizio iz OEBS-a govorio je o podršci i želji za daljim uključivanjem u projekat i izrazio nadu da će se nastaviti saradnja u naporima da se u potpunosti iskoristi srpska ekspertiza. Predstavnici drugih ambasada, kao što su belgijski ambasador Adam Koen i portugalska ambasadorka Virginia Pina, takođe su izrazili interes za dalju saradnju kako bi se izgradila kultura aktivnog učešća Srbije u civilnim misijama.

Želeli bismo da se zahvalimo svim kolegama, saradnicima i učesnicima koji su prisustvovali i pokazali veliko interesovanje za temu i dalju saradnju u okviru projekta!