Održana konferencija “Trgovinski odnosi EU i Japana: šta Srbija može da nauči iz ovog partnerstva”

ISAC je u saradnji sa Ambasadom Japana u Srbiji uspešno organizovao konferenciju “Trgovinski odnosi EU i Japana: šta Srbija može da nauči iz ovog partnerstva” 28. februara, u hotelu Radisson Collection u Beogradu.

Glavna tema konferencije bio je Sporazum o ekonomskom partnerstvu (EPA) između Japana i Evropske unije (EU), koji je stupio na snagu 1. februara 2019. godine. Ovim sporazumom stvorena je najveća zona slobodne trgovine u svetu, koja uključuje više od 600 miliona ljudi, približno 30% svetskog BDP-a i 40% svetske trgovine. EPA predstavlja odgovor na protekcionističke pokrete i mere koje ugrožavaju slobodno tržište. On uklanja trgovinske barijere i šalje snažnu poruku da dve najveće svetske ekonomije odbacuju protekcionizam.

Na konferenciji se raspravljalo o važnosti sporazuma za EU i Japan, globalne trendove i trgovinu, ali takođe i o njegovom značaju za pridružene države EU i partnere u pogledu trgovine i investicija iz Japana. Jedan deo rasprave bio je posvećen posledicama koje ovaj sporazum može imati po Srbiju kao zemlju kandidata, ali i buduću članicu EU.

Detaljnije o samoj konferenciji i temama panela možete pročitati u nastavku vesti.

Konferenciju je otvorio Milan Pajević, predsedavajući Savetodavnog odbora ISAC fonda koji je istakao da, iako danas stvari posmatramo spolja, potpisivanje ovog sporazuma jeste od velikog značaja za Srbiju kada uzmemo u obzir njen proevropski put. Nakon toga, uvodnu reč su dali Akira Kono, ambasador Japana pri EU, Mateja Norčič-Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, i Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU. Oni su podsetili da između Japana i EU postoji istorijska veza saradnje i da ova dva entiteta dele zajedničke interese i počivaju na zajedničkim vrednostima demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, te da su ovim sporazumom osnažene ekonomske veze i učvršćeni bilateralni odnosi.

Prvi panel Partnerstvo i globalni ekonomski trendovi Japana i EU fokusirao se na izazove sa kojima se susreće globalna trgovina i pozicije Japana i EU po ovom pitanju. Učesnici panela bili su: Dr. Shujiro Urata, profesor na Graduate School of Asia-Pacific Studies, Univerzitet Waseda, dr Predrag Bjelić, profesor Ekonomskog fakuleta Univerziteta u Beogradu i Tobias Gehrke, naučni saradnik na Egmont institutu. Panel je moderirao prof. dr Ivan Vujačić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Panelisti su se složili da postoje međunarodna pravila na kojima je zasnovana trgovina, koja su u poslednjoj deceniji narušena primetnim jačanjem ekonomskog nacionalizma. Istakli su potrebu da se trgovinska pitanja ne smeju povezivati sa političkim, kao i neophodnost postojanja stabilnosti, sigurnosti i otvorenosti za tokove međunarodne trgovine. U svetlu EPA sporazuma, posebno su istaknute istorijski važne trgovinske veze između Evrope i Azije, a sporazum je ocenjen kao geopolitički i geostrateški. Poseban značaj je u kontekstu globalnih ekonomskih trendova kao primera borbe protiv protekcionizma.

Drugi panel Sporazum o ekonomskom partnerstvu EU i Japana i njegov značaj za države kandidate za članstvo u EU predstavio je pozicije Japana i EU u globalnoj trgovini, a pre svega u međusobnoj saradnji u okviru sporazuma o ekonomskom partnerstvu, kao i mogućnosti i izazove za Srbiju. Marco Chirullo, v.d. šefa jedinice u DG Trade-u Evropske komisije naglasio je da je sporazum prvi korak u pozicioniranju EU u Aziji, jer posle Japana EU nastavlja da pregovara sa drugim azijskim državama o sličnim modelima saradnje. Nj.E. Junichi Maruyama, Ambasador Japana u Republici Srbiji istakao je da postoje tri efekta koje će EPA sporazum imati na države kandidate: indirektni efekti koji su trenutni i nisu vezani za članstvo u EU; direktni ali ne trenutni i odnose se na benefite koje će države imati jednom kada postanu članice EU; i investicione mogućnosti. U panelu su učestvovali još i Dr Aleksandar Milošević, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Tatjana Dinkić, šefica radne grupe za Poglavlje 30 iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, dok je panel moderirao dr Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog Pokreta u Srbiji.

U okviru trećeg panela Evropske integracije Republike Srbije i prilika za bližu ekonomsku saradnju sa Japanom“ istaknuto je da u Srbiji trenutno postoje 32 japanske kompanije, ali da je neophodno usklađivanje sa pravilima Evropske unije kako bi više stranih investicija bilo privučeno. Za to su neophodna makroekonomska stabilnost, „ferplej“, manji upliv države, manje korupcije, smanjenje birokratije, ulaganje u obrazovanje i nauku. Učesnici ovog panela bili su: Andrew Fraser, viši savetnik u Mitsubishi Corporation, Goran Pekez, predsednik Japanske poslovne alijanse u Srbiji, Ana Tozzi, izvršni direktor Saveta stranih investitora i Mihailo Gajić, programski direktor LIBEK-a. Panel je moderirala Biljana Stepanović, urednica magazina “ Nova ekonomija”.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo bili u mogućnosti da okupimo brojne stručnjake, uticajne ličnosti i ljude iz poslovnog sveta  iz Japana, Evropske unije i Srbije i na taj način doprinesemo razmeni mišljenja, poruka i saveta u kontekstu novopotpisanog sporazuma i njegovog značaja i uticaja na globalne trendove i trgovinu. Na kraju, želeli bismo da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo svim govornicima, učesnicima i volonterima koji su doprineli uspešnoj realizaciji konferencije.