Održan EBOP seminar u Dubrovniku

EBOP II -„Spoljnopolitička i bezbednosna agenda EU i Zapadni Balkan“ od 3. do 5. novembra 2006 u Dubrovniku.

Zajednički seminar EU ISS (Institut za bezbednosne studije Evropske Unije) i partnerskih organizacija sa Zapadnog Balkana: IMO – Zagreb, ISAC fond – Beograd i CSS – Sarajevo, na temu „Spoljnopolitička i bezbednosna agenda EU i Zapadni Balkan“ održan je u Dubrovniku od 3. novembra 2006. Ovaj seminar je organizovan uz podršku MSP Hrvatske i Austrije i Fondacije Hajnrih Bel.

Uzimajući u obzir uvećanu potrebu na Zapadnom Balkanu za intenzivnijom debatom i informacijama o gobalnoj ulozi EU i izazovima sa kojima se susreće, seminar je imao za cilj da nastavi i proširi diskusiju o budućnosti Spoljne i bezbednosne politike EU u svetu koji se menja, osnovnim tačkama spoljnopolitičke i bezbednosne agende EU, ostvarenjima i mogućnostima EBOP (Evropska bezbednosna i odbrambena politika), kao i o izazovima za proširenje EU na Zapadnom Balkanu.

Seminar je okupio vodeće ljude iz akademskih krugova, trustova mozgova i vlada iz zemalja EU i Zapadnog Balkana.

Ovaj događaj je nastavak Prvog regionalnog seminara o EBOP, podržanog od strane GMF – Balkanskog fonda za demokratiju i Fondacije Fridrih Ebert, organizovanog u saradnji ISAC fonda, IMO i CSS, čiji je domaćin bio ISAC Fond od 26. do 29. marta 2006. u Beogradu.

Preuzmite izveštaj o seminaru (eng)