Novi predlog praktične politike: Pripreme za otvaranje pregovora u poglavlju 30 – ekonomski odnosi sa inostranstvom i iskustva Hrvatske

Kao rezultat konferencije „Uvod u pregovore u Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“ koja je održana tokom oktobra 2014. godine kao deo aktivnosti Radne grupe za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konveta o EU, koordinator radne grupe ISAC fond predstavlja prvi predlog praktične politike posvećen pripremama za otvaranje pregovora u ovom poglavlju. Predlog razmatra osnovne izazove za pregovarački tim i upućuje na relevatna iskustva Hrvatske u pregovorima u poglavlju 30.

Predlog praktične politike možete preuzeti ovde.