Nova zbirka predloga praktičnih politika – Trening za mlade lidere 2015/2016

ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja najnoviju zbirku predloga praktične politike koja je deo projekta “Trening za mlade lidere u oblasti bezbednosne politike” koji je sproveden tokom 2015-2016. godine.

Ova zbirka je posvećena predlozima praktičnih politika iz oblasti bezbednosne politike i u njoj možete pronaći tekstove koji se tiču spoljne, bezbednosne i odbrambene politike sa posebnim fokusom na reformu sektora bezbednosti, građanski i demokratski nadzor nad sektorom bezbednosti i napredak u procesu evroatlantskih integraija.

Zbirku na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.
Prevod na engleski jezik možete preuzeti ovde.