Nova studija praktične politike „Srbija i Mađarska – političke i ekonomske perspektive“

Zajedno sa Fridrih Ebert fondacijom, ISAC fond predstavlja svoju najnoviju studiju praktične politike, sa ciljem da ponudi nov pristup odnosima između Srbije i Mađarske. Ova studija razmatra postojeća pitanja, izazove i mogućnosti koji se nalaze ispred dve zemlje, a u svetlu evropske perspektive Srbije.

Dokument možete preuzeti ovde .