Nova analiza “Kandidatura kao podsticaj daljim reformama”

Ovaj rad razmatra zašto Srbija treba da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i to u svetlu odluke Evropskog saveta donete u decembru 2011. U analizi se tvrdi da Srbija može da postigne mnogo više u pogledu reformi i usvajanja acquis ako je njena evropska perspektiva otvorena i konstantno podsticana, u ovom slučaju putem statusa kandidata. U radu se takođe razmatraju efekti pitanja Kosova u celokupnom procesu evropskih integracija Srbije i kako dalje integracije mogu da pomognu u pronalaženju prihvatljivog rešenja za obe strane.

Analizu možete preuzeti ovde (tekst je dostupan samo na engleskom jeziku).