Najava 3. ekspertske konferencije „ZSBP i proces pristupanja Srbije EU: Koraci koji slede“

U sklopu višegodišnjeg programa koji se bavi Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i njenim uticajem na proces pristupanja Srbije, ISAC fond organizuje III ekspertsku konferenciju o tendencijama i perspektivama u okviru ove oblasti, kao i o pozicioniranju Srbije u razvoju zajedničkog spoljnog, bezbednosnog i odbrambenog pristupa EU. Konferencija će se održati 6. decembra 2018. godine u hotelu Crowne Plaza, u Beogradu.

ISAC fond pored svoje godišnje prolećne ZSBP konferencije na visokom nivou, organizuje i manje događaje vezane za ZSBP koji su na ekspertskom nivou. Jedan od njih je i ova konferencija koja se uglavnom događa krajem jeseni. Sa stalnim promenama u oblasti spoljne i odbrambene politike, važno je da se ove teme pažljivo prate i da se o njima razgovara, naročito ako se u medijima pojavljuju izvan konteksta i objašnjene šire pozadine.

Ove godine, glavni fokus konferencije biće na procesu usaglašavanja Srbije sa pristupom EU oko pitanja koja se tiču Poglavlja 31 (Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika). Takođe, bavićemo se i pitanjima i izazovima koji imaju direktan uticaj na formulisanje ZSBP i koja se tiču bezbednosti i odbrane u Evropi, kao što su hibridne pretnje i sajber bezbednost.

Kao i prethodnih godina, na konferenciji će biti prisutni i predstavnici Vlade Srbije i predstavnici ekspertske zajednice iz Srbije i nekih država članica EU.