Kurs „Pravo u oružanim sukobima – Obuka za trenere“

15. septembar – 26. septembar, 2014

Po drugi put, a kao deo višegodišnjeg edukativnog angažmana ISAC-a sa pripadnicima Vojske Srbije (VS), kurs „Pravo u oružanim sukobima – Obuka za trenere“, održan je u Beogradu u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije (CMO). Kurs ima za cilj da omogući oficirima Vojske Srbije da steknu neophodne veštine i znanja kako bi mogli da prenesu stečena znanja o kursu „Pravo u oružanim sukobima“ (LOAC) svojim kolegama i mlađim oficirima. LOAC kursevi pružaju učesnicima znanje o međunarodnom humanitarnom pravu i njegovoj primeni tokom oružanih sukoba. Međunarodno humanitarno pravo je važno za sve pripadnike oružanih snaga, ali je od suštinskog značaja za ključno osoblje u mirovnim operacijama.

Između 2008. i 2012. godine, ISAC je u saradnji sa CMO, pružio podršku u održavanju pet godišnjih LOAC kurseva, ali od 2013. godine, postala je jasna potreba da se podigne nivo obuke i edukacije o LOAC-u u VS. Ta potreba je prepoznata od strane Ministarstva odbrane Srbije, koje je usvojilo strategiju za podizanje nivoa edukacije s obzirom da je bilo neodrživo da se potrebno znanje o LOAC-u prenese oficirima Vojske Srbije samo kroz intenzivni kurs koji se održava jednom godišnje. Stoga je Ministarstvo odbrane Republike Srbije predvidelo obuku oficira koji bi postali treneri kako bi omogućili da proces bude samoodrživ.

Ovogodišnji kurs je omogućen uz podršku Vlade Holandije, Velike Britanije i Norveške i uz tehničku podršku ISAC fonda. Tim međunarodnih instruktora predvođen direktorom kursa, brigadnim generalom Karlom Edlingerom iz Austrije, sa instruktorima iz Holandije i Norveške, pripremio je nastavni plan.

Učesnici kursa, pored oficira VS, bili su i po jedan oficir iz SAD i Egipta.

Kao i prethodnih godina, jedan od ključnih dokumenata koji se koriste u toku kursa bio je dvojezični Zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu koji je dostupan u odeljku „Izvorni dokumenati“ u sekciji „Izdavaštvo“ na sajtu ISAC fonda: https://www.isac-fund.org/download/MHP-zbirka_2013.pdf