Kurs „Pravo u oružanim sukobima – Obuka za trenere“

Beograd, 5. novembar – 15. novembar

Kurs „Pravo u oružanim sukobima – Obuka za trenere“, u organizaciji Centra za mirovne operacije (CMO) Vojske Srbije, koji se finansira od strane Vlade Holandije i Velike Britanije i uz podršku Kanade i Norveške i uz tehničku podršku ISAC fonda, biće, po prvi put, održan u Beogradu. Kurs je praktično nastavak prethodnih osam kurseva „Pravo u oružanim sukobima“, održanih u CMO od 2007. godine.

„Pravo u oružanim sukobima (LOAC)“ kursevi koji su do sada održani koristili su program baziran na istom kursu koji se sprovodi na Međunarodnom institutu za humanitarno pravo iz San Rema. Ovi kursevi su obezbedili učesnicima osnovna znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i njegovim primenama tokom oružanih sukoba.

Posle osam LOAC kurseva, potreba da se poveća nivo obuke i obrazovanja o temi u Vojsci Srbije (VS) je još uvek prilično očigledna. Ova potreba je prepoznata od strane Ministarstva odbrane Srbije koja je usvojila strategiju za povećanje tog nivoa, s obzirom da je neodrživo da se znanje o LOAC-u prenese profesionalcima Vojske Srbije samo kroz intenzivne kurseve koji se održavaju jednom godišnje. Stoga je Ministarstvo odbrane Republike Srbije predvidelo obučavanje oficira kako bi postali treneri koji će učiniti proces samoodrživim. Ovaj kurs je nezaobilazan korak u tom smeru, s tim da je plan nastave pripremio međunarodni tim instruktora na čelu sa direktorom kursa, brigadnim generalom Karlom Edlingerom.

Kurs će se održati u periodu od 5. – 15. novembra, u CMO, sa direktorom kursa iz Austrije, i instruktorima iz Holandije, Norveške i Kanade i dva učesnika iz Bosne i Hercegovine .