Kurs „Pravo u oružanim sukobima – Obuka za trenere“

Beograd, 15. oktobar – 25. oktobar
Kurs „Pravo u oružanim sukobima“, u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije, podržan od strane vlada Holandije i Velike Britanije, kao i Kanade i Norveške i uz tehničku podršku ISAC fonda, biće, po osmi put, održan u Beogradu. Kurs je organizovan na osnovu programa Međunarodnog Instituta za Humanitarno pravo iz San Rema.

Kurs će trajati dve nedelje, u periodu od 15. – 25. oktobra i predavanja će se održavati u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije.

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen zaposlenima koji rade u oružanim snagama ili u srodnim oblastima i imaju direktne profesionalne obaveze u vezi sa primenom prava u oružanim sukobima.

Cilj kursa je da pomogne profesionalcima da prošire svoja znanja o principima i pravilima prava u oružanim sukobima, kao i njihove sposobnosti da postignu praktična vojna rešenja u skladu sa opštim pravilima prava u oružanim sukobima. Posle sedam održanih kurseva, potreba da se poveća nivo obuke i obrazovanja o temi u Vojsci Srbije (VS) je još uvek prilično ocigledna. Zato se ovogodišnji kurs fokusira na obuku za trenere i prvi je od tri koraka koji će dovesti do uključivanja LOAC kursa u sistem obrazovanja i obuke u Vojsci Srbije.

Kurs uglavnom pokriva opšte teme iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava i osnovne poslove Međunarodnog komiteta Crvenog Krsta, posebne delove iz tematike međunarodnog humanitarnog prava, a koji se odnose na sledeće teme: primena prava u oružanim sukobima, pitanja koja se odnose na unutrašnje oružane sukobe, pravila angažovanja u oružanim sukobima, odnos zaraćenih strana, podršku mirovnim operacijama i rad Međunarodnog krivičnog suda, itd.