Kurs „Pravo u oružanim sukobima“

Beograd, 17. oktobar – 28. oktobar
Kurs „Pravo u oružanim sukobima“, u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije, a uz podršku vlade Holandije i uz tehničku podršku ISAC fonda, biće, po sedmi put, održan u Beogradu. Kurs je organizovan na osnovu programa Međunarodnog Instituta za Humanitarno pravo, iz San Rema.

Kurs će trajati dve nedelje, u periodu od 17. – 28. oktobra i predavanja će se održavati u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije.

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen zaposlenima koji rade u oružanim snagama ili u srodnim oblastima i imaju direktne profesionalne obaveze u vezi sa primenom prava u oružanim sukobima.

Cilj kursa je da pomogne profesionalcima da prošire svoja znanja o principima i pravilima prava u oružanim sukobima, kao i njihove sposobnosti da postignu praktična vojna rešenja u skladu sa opštim pravilima prava u oružanim sukobima.

Kurs uglavnom pokriva opšte teme iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava i osnovne poslove Međunarodnog komiteta Crvenog Krsta, posebne delove iz tematike međunarodnog humanitarnog prava, a koji se odnose na sledeće teme: primena prava u oružanim sukobima, pitanja koja se odnose na unutrašnje oružane sukobe, pravila angažovanja u oružanim sukobima, odnos zaraćenih strana, podršku mirovnim operacijama i rad Međunarodnog krivičnog suda, itd.

Na ovom kursu, pored predstavnika Vojske Srbije, oficiri iz Bosne i Hercegovine, Bugarske i Republike Makedonije će biti prisutni, kao i predstavnici Žandarmerije Republike Srbije i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.