Konferencija „Učešće Srbije u civilnim misijama EU”

ISAC je uz podršku Češke razvojne agencije, a u saradnji sa Praškim institutom za bezbednosne studije, organizovao međunarodnu konferenciju o učešću Srbije u civilnim misijama Evropske unije koja je održana u Beogradu od 14. do 15. decembra 2017. godine. Konferencija je deo programa „Razvoj nacionalnih kapaciteta Srbije za učešće civila u misijama podrške miru” koji je započet 2016. godine kako bi se uspostavio zakonodavni i tehnički okvir za izbor, regrutovanje, obuku i slanje srpskih eksperata u civilne misije podrške miru EU, UN i OEBS

Na konferenciji se okupio veliki broj stranih i domaćih eksperata, kako iz državnog tako i iz nevladinog sektora, uključujući i visoke zvaničnike iz Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za evropske integracije. Konferencija je pre svega bila posvećena procesu izgradnje nacionalnih kapaciteta Republike Srbije za civilni doprinos operacijama podrške miru i civilno upravljanje krizama, pri čemu je poseban akcenat bio stavljen na analizu i način funkcionisanja sistema za slanje civilnih eksperata u mirovne misije EU, lična iskustva pojedinih civilnih eksperata koji su imali priliku da učestvuju u mirovnim misijama i dosadašnji učinak Republike Srbije u toj oblasti.

ISAC je na konferenciji takođe predstavio i svoje dve najnovije publikacije: Vodič kroz civilne misije i  Analizu nacionalnih kapaciteta za doprinos međunarodnim civilnim misijama.

Agendu konferencije možete poledati ovde.