Konferencija „Pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji u doba populističkih izazova međunarodnoj trgovini”

ISAC fond u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom organizovao je međunarodnu konferenciju „Pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji u doba populističkih izazova međunarodnoj trgovini.“ Na konferenciji su učestvovali: Carlos Gimeno Verdejo, koordinator u DG Trade-u  Evropske komisiji, Bojana Todorović, bivša pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, dr Predrag Bijelić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Skup je moderirao dr Igor Novaković, direktor istraživanja na ISAC-u.

Panelisti su se složili da je nakon izbijanja svetske ekonomske krize 2008. STO odigrala pozitivnu u sprečavanju protekcionizma i izolacionizma i da je u interesu Srbije da se pridruži članstvu ove organizacije. Pristupanje STO bi Srbiji omogućilo da lako reguliše svoju spoljnu trgovinu i zaštiti sopstvene interese na globalnom tržištu. Takođe, učinilo bi Srbiju privlačnijom za strane investitore, i otvorila bi se strana tržišta sa kojima Srbija danas nema razvijene trgovinske odnose, što bi podstaklo dugoročni ekonomski i trgovinski rast. I što je najvažnije, pristupanje STO bi približilo Srbiju zatvaranju pregovora o pristupanju EU u Poglavlju 30: ekonomski odnosi sa inostranstvom.

Većina učesnika je navela da su pregovori sa STO u Srbiji u suštini svodili na jedno pitanje: regulisanje prometa genetski modifikovanih organizama. Srbija insistira na zabrani uvoza proizvoda koji sadrže GMO, međutim pravila STO nalažu da se ne može apsolutno zabraniti trgovina bilo kojom robom. Ipak, panelisti su naglasili da će se ova prepreka lako prevazići ako srpska vlada preuzme inicijativu, i reši ovo pitanje uzimajući u obzir i štiteći interese građana.

ISAC fond je takođe predstavio dve nove analize na konferenciji „Zašto je STO važna za EU“ i „Zašto Srbija treba da uđe u STO“, kao  i prevedenu i prilagođenu verziju originalne publikacije STO „10 Stvari koje STO može da uradi.“

10 stvari koje STO moze da uradi

Zašto Srbija treba da uđe u STO

Zašto je STO važna za EU