Konferencija ,,Poglavlje 30 – ekonomski odnosi sa inostranstvom: Izveštaj o skriningu i priprema pregovaračkih pozicija’’

ISAC fond je 16. decembra 2016. organizovao međunarodnu konferenciju pod nazivom ,,Poglavlje 30 – ekonomski odnosi sa inostranstvom: Izveštaj o skriningu i priprema pregovaračkih pozicija’’. Na konferenciji je predstavljen Izveštaj o skriningu za ovo poglavlje kao i elementi pregovaračkih pozicija Vlade Republike Srbije, pri čemu je posebna pažnja bila posvećena članstvu Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Pored toga, na konferenciji je bilo reči i o glavnim izazovima koji proizilaze iz ovog procesa, kao i o vremenskim rokovima za njihovo prevazilaženje, koje će Srbija morati da ispuni kako bi na vreme okončala pretpristupne pregovore. O ovim i drugim temama na konferenciji govorili su: Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji, Jane Amilhat, zamenica šefa Odeljenja za Rusiju, Zajednicu Nezavisnih Država, Zapadni Balkan, EFTA-u, EEP i Tursku Direktorata Evropske komisije za trgovinu, zatim Bojana Todorović, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije i dr Predrag Bjelić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.