Konferencija – okrugli sto: „Nova turska spoljna politika na Zapadnom Balkanu“

ISAC fond, uz podršku Heinrich Bцll fondacije, organizuje konferenciju – okrugli sto: „Nova turska spoljna politika na Zapadnom Balkanu“, koja će biti održana u petak, 8. aprila, 2011. godine u Beogradu. Konferencija se održava pod Čatam Haus pravilom (Chatham House Rule).
Konferencija će okupiti renomirane stručnjake i naučnike iz Turske, EU i zemalja Zapadnog Balkana, koji će diskutovati na temu nove turske spoljne politike i njenom pojačanom angažovanju u regionu Zapadnog Balkana.
Konferencija – okrugli sto će naročitu pažnju pridati sledećim temama:

  • Turska u 21. veku i njena samo-percepcija u savremenom svetu;
  • Razumeti realnost: Nova turska spoljna politika i jugoistočna Evropa;
  • Evropska unija i nova turska spoljna politika;
  • Turska: spoljašnji ili unutrašnji akter u regionu Zapadnog Balkana.

Kao uvod u ovaj događaj, ISAC fond je pripremio analizu „Novi pristup Turske Zapadnom Balkanu“, nudeći detaljan pregled različitih aspekata ovog novog angažovanja Turske u regionu. Ovaj dokument takođe nastoji da pruži objektivnu i na činjenicama zasnovanu procenu nove uloge Turske na Zapadnom Balkanu, koja bi poslužila kao polazna tačka za dalju argumentovanu diskusiju na ovu temu.

Ova analiza na engleskom jeziku, u elektronskoj formi, u pdf formatu, može se preuzeti ovde.