Komentari na nacrte strategija nacionalne bezbednosti i odbrane

Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o EU (kojom koordinira ISAC fond), uz podršku drugih radnih grupa NKEU, izradila je komentare na nacrte strategija nacionalne bezbednosti i odbrane u kojima se dubinski analiziraju različiti elementi ovih dokumenata i navode ključna pitanja i izazovi. Ceo proces je sproveden u kontekstu javne rasprave oko ova dva dokumenta koju  je Vlada inicirala sredinom aprila 2018. godine.

Komentari na nacrte strategija nacionalne bezbednosti i odbrane