ISAC u borbi protiv lažnih vesti i dezinformacija

Živimo u doba informacija. Pristup internetu izjednačava se sa pristupom informacijama – pristupom mnogobrojnim izvorima, različitim mišljenjima, kao i ljudima koji žive širom sveta. Granica između „online“ i „offline“ sveta je postala nejasna, a to važi naročito za mlade. Postavlja se pitanje da li mlađe generacije imaju dovoljno znanja i volje da koriste informacije i da li mladi koriste informacije ili one koriste njih?

ISAC fond je uz podršku GLOBSEC-a radio na projektu čiji je cilj podizanje svesti mladih o rasprostranjenosti lažnih vesti i problemu dezinformisanja – bezbednosnim izazovima koji su u usponu i sve aktuelniji.

Rezultat projekta je dvojak:

  • ISAC fond radio je istraživanje na terenu i fokus grupe sa mladima iz dve srednje škole (Irig i Beograd) i studentima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nišu. Rezultati ovog istraživanja deo su izveštaja „From Online Battlefield to Loss of Trust?” koji obuhvata istraživanja rađena u osam evropskih zemalja, među mladima starosti od 18 do 24 godine. Fokus grupe rađene su na području centralne i jugo-istočne Evrope, a izveštaj nastoji da razume složenost života i razmišljanja današnje omladine i njen uticaj na političku i društvenu realnost pomenutih društava.
  • U saradnji sa Marka žvaka radili smo na videu koji na šaljiv i zanimljiv način govori o teorijama zavere kao jednom od vidova dezinformisanja. Video je rađen u formi kratkih intervjua sa studentima Univerziteta u Beogradu sa ciljem da se sazna koje su aktuelne teorije zavere i da li utiču na percepciju stvarnosti i formiranje mišljenja mladih, dok su objašnjenje ovog fenomena pokušali da pruže naučni radnici.

Bilo nam je zadovoljstvo da budemo deo ovog edukativnog projekta, da radimo sa mladima i podstaknemo ih da razmišljaju o bezbednosnim izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Nastavljamo rad sa mladima i rad na rešavanju problema dezinformacija i u narednoj godini!