ISAC fond objavljuje početak trodnevnog seminara – „Zapadni Balkan – od korisnika ka snabdevaču bezbednosti“

13. – 15. decembar, 2010.
Leonardo Centar
Beograd, Kraljice Natalije 21

ISAC fond, uz podršku Švedskih oružanih snaga, organizuje seminar „Zapadni Balkan – od korisnika ka snabdevaču bezbednosti“ koji će biti održan od 13. do 15. decembra 2010. godine u prostorijama Leonardo centra, u Beogradu.

Region Zapadnog Balkana je u skorijoj prošlosti bio jedan od glavnih korisnika bezbednosti u Evropi, a i svetu. Cilj seminara je da, kroz interaktivni pristup, razmotri različite aspekte reformi i integracionih procesa ovog regiona u oblasti bezbednosti, ukaže na izazove savremene regionalne i globalne bezbednosti, kao i da istakne značaj transformacije (preobraženja, radije) regiona Zapadnog Balkana u potencijalnog snabdevača bezbednosti.

Teme o kojima će se diskutovati tokom ovog Seminara su sledeće:

  • Politički značaj preuzimanja uloge snabdevača bezbednosti
  • Zapadni Balkan u mreži globalne bezbednosti – izmenjena priroda bezbednosnih izazova i pretnji
  • Izazovi reformi sektora bezbednosti u zemljama Zapadnog Balkana
  • Bezbednosni profili država iz regiona
  • Bilateralni bezbednosni ugovori između zemalja Zapadnog Balkana i njihova praktična primena
  • Novi strateški koncept NATO – Uticaj na Zapadni Balkan
  • Perspektiva Zapadnog Balkana u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU
  • Budućnost Zapadnog Balkana kao snabdevača bezbednosti

Seminar će biti organizovan u formi interaktivnih panela vođenih od strane domaćih i međunarodnih eksperata, za grupu od 27 učesnika, pripadnika regionalnih Ministarstava odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva spoljnih poslova RS, kao i civilnog društva i studenata sa Univerziteta u Beogradu.