ISAC fond obeležava prvu godinu postojanja.

Tokom protekle godine, prve od svog osnivanja, ISAC je osmislio i razvio intenzivnu, široku i raznovrsnu aktivnost u domenu spoljne i bezbednosne politike, doprinoseći, na taj način, efikasnijoj evropskoj i evroatlantskoj integraciji Srbije.

U skladu sa svojom misijom i postavljenim ciljevima, a u okviru glavnih oblasti interesovanja, ISAC je uspešno organizovao 7. i 8. Školu reforme sektora bezbednosti, uz pomoć vlada češke Republike i Kanade. U međuvremenu, razvijena je aktivnost u oblasti Evropske bezbednosne i odbrambene politike. ISAC je, u saradnji sa svojim partnerima iz Zagreba i Sarajeva, ali i Institutom za bezbednosne studije, iz Pariza, organizovao prvi regionalni seminar o Evropskoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, u Beogradu. Prošle jeseni, isti partneri su organizovali nastavak tog seminara, u Dubrovniku. U saradnji sa Jagello 2000, ISAC je organizovao seminar o evroatlantskim integracijama, za učesnike iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u Pragu.

ISAC je preveo na srpski i objavio Evropsku strategiju bezbednosti: Bezbedna Evropa u boljem svetu. Osim toga, ISAC je objavio antologiju radova, sa prethodnih škola reforme sektora bezbednosti. Trenutno, priprema se pokretanje edicije Vodiči, u kojoj će uskoro biti objavljena izdanja posvećena evropskim integracijama, evroatlantskom partnerstvu i programu Partnerstvo za mir.

Između ostalog, ISAC je nastavio svoju bogatu međunarodnu i, posebno, regionalnu aktivnost, učestvujući na nizu značajnih foruma, konferencija, seminara i okruglih stolova, širom Evrope.

Sve što je pomenuto, uverava nas da je energija uložena u ostvarivanje ideja sa kojima smo pre godinu dana osnovali ISAC, bila uložena na pravi način. Istovremeno, to nas obavezuje da nastavimo napor i, u okviru naših mogućnosti, pomognemo Srbiji na njenom putu ka evropskoj i evroatlantskoj budućnosti.