ISAC fond najavljuje dve stipendije za predstojeću 8. Školu reforme sektora bezbednosti u Srbiji

ISAC fond, uz podršku Kanadske ambasade u Beogradu, dodeliće uspešnim kandidatima dve stipendije za 8. školu reforme sektora bezbednosti na osnovu konkursa
Sa ciljem da se privuče visoko obučene i motivisane pojedince koji žele da steknu znanje i kontakte koje nudi škola, ISAC fond sa zadovoljstvom objavljuje da će dodeliti dve stipendije za 8. školu reforme sektora bezbednosti u Srbiji.

Svi zainteresovani i kvalifikovani pojedinci treba da popune prijavni list i da ga pošalju poštom ISAC fondu najkasnije u petak, 29. septembra 2006:

ISAC Fond (Program stipendiranja)
Kapetan Mišina 5 / II
11000 Beograd

ISAC Fond podstiče prijavljivanje kvalifikovanih kandidatkinja ženskog pola, i rezervisaće jednu od dve stipendije za kvalifikovanu kandidatkinju ženskog pola.
Uslovi:

  • Kandidati moraju biti između 18 i 35 godina starosti.
  • Kandidati treba da poseduju fakultetsku diplomu ili da pohađaju studije.
  • Kandidati moraju da poseduju dobro znanje engleskog jezika (deo predavanja i diskusija će biti na engleskom).
  • Kandidati moraju da podnesu prijavni list popunjen na engleskom jeziku.

Uspešnim kandidatima će biti dodeljena stipendija koja obuhvata:

  • Petodnevna predavanja, diskusije i radionice u okviru 8. škole reforme sektora bezbednosti u Srbiji;
  • Udžbenike i kompletan školski materijal;
  • Prevoz do i iz Beograda (samo po Srbiji, ukoliko postoji potreba);
  • Smeštaj i obroke za vreme trajanja kursa (6 noćenja).