ISAC fond je primio podršku u informacionoj tehnologiji od Ambasade Republike Koreje

Ambasada Republike Koreje i KOICA, Korejska agencija za međunarodnu saradnju, poklonili su dva računarska kompleta kao podršku IT kapacitetu ISAC fonda.

9. novembra 2006. ISAC fond je primio donaciju od dva računarska kompleta od Ambasade Republike Koreje u Beogradu kao podršku njegovom radu. Računari su deo pomoći Srbiji koju je isporučila KOICA, Korejska agencija za međunarodnu saradnju.

U svetlu širenja rada na projektima ISAC fonda, dva nova računara su značajno povećala kapacitet ISAC tima da sprovodi istraživanja i projektne zadatke.

Tokom predavanja donacije u Ambasadi Republike Koreje, Njena ekselencija Ambasador, Dr KIM Young-Hee je izrazila svoju nadu da će skromni poklon od dva računara doprineti budućem radu ISAC fonda.

ISAC fond i njegov tim sa zahvalnošću prihvataju ovaj poklon i zahvaljuju se na podršci Republike Koreje i na pomoći primljenoj od Ambasade Koreje u Beogradu. Posebno se zahvaljujemo i gospodinu Deuk-Hwan KIM-u, savetniku i konzulu ambasade Republike Koreje za sprovođenje procesa donacije.